Wiemy jakie będziemy mieć prawa po Brexicie

brexit-polacy

Jak podaje "The Guardian", Theresa May przedstawiła ofertę, którą mają zostać objęci imigranci z UE po Brexicie. Zgodnie z nią otrzymają oni te same prawa, co obywatele brytyjscy oprócz prawa do głosowania. Z kolei przestępcy otrzymają mniejszą ochronę przed deportacją niż ta, którą byli objęci do tej pory.

Theresa May przedstawiła swoją ofertę unijnym liderom dotyczącą imigrantów z UE. Premier Wielkiej Brytanii zamierza dać obywatelom z krajów UE żyjącym na Wyspach te same prawa, które mają obywatele brytyjscy na rynku pracy, w dostępie do opieki zdrowotnej, socjalnej i emerytur. Wyjątkiem będą jedynie przestępcy, których procedura deportacyjna ma zostać znacznie uproszczona w porównaniu z procedurą obecną.

W 15-stronicowym dokumencie, który został opublikowany, Theresa May przedstawiła swoją ofertę dotyczącą statusu imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Minister ds. Brexitu, David Davis powiedział, że obywatele Unii żyjący na Wyspach otrzymają prawa „porównywalne z tymi, które posiadają obywatele brytyjscy”, jeśli kraje UE zgodzą się na wzajemną umowę.

„Imigranci z Unii otrzymają te same prawa dotyczące rezydentury, pracy, dostępu do służby zdrowia, zasiłków oraz emerytur co Brytyjczycy. Jedyne, czego nie otrzymają, to prawo do głosowania – z tego przywileju będą mogli korzystać dopiero wtedy, gdy dostaną brytyjskie obywatelstwo” - powiedział David Davis dla BBC. Zapytany o to, czy ktokolwiek może zostać deportowany z Wielkiej Brytanii, powiedział: „Nie wydaje mi się, chyba że będzie to przestępca lub osoba zagrażająca bezpieczeństwu kraju”.

Theresa May w swoim przemówieniu w parlamencie poinformowała, że imigranci z UE, którzy obecnie żyją w Wielkiej Brytanii, będą musieli aplikować o tzw. „status osoby osiedlonej” ("settled status"), jeśli będą chcieli zachować swoje prawa po Brexicie.

Prawa imigrantów z UE po Brexicie zostały właśnie przedstawione w parlamencie przez Theresę May, która w ubiegłym tygodniu oświadczyła, że wszyscy obywatele Unii mieszkający obecnie na Wyspach będą mieli możliwość uregulowania swojego statusu. Dzisiaj przed Izbą Gmin premier powiedziała, że jej rząd będzie realizował wolę Brytyjczyków, ale jednocześnie zapewniła, że „żaden obywatel Unii żyjący obecnie na Wyspach, nie będzie nakłaniany do opuszczenia tego kraju”. „Chcemy, żebyście tu pozostali” - powiedziała premier.

Jak powiedziała premier w parlamencie - po tym, jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską, obywatele UE będą musieli aplikować o „status osoby osiedlonej” ("settled status"), czyli status imigranta na Wyspach, gdyż swobodny przepływ osób przestanie obowiązywać po Brexicie. Dokument ten będzie wydawało Home Office, które będzie prowadziło w ten sposób rejestrację imigrantów.

Z kolei ci imigranci, którzy złożyli aplikacje o status stałego rezydenta od czasu referendum – a jest ich około 150,000 – będą poproszeni o ponowne złożenie podania. Ci, którzy wcześniej musieli okazać dowód na opłacanie ubezpieczenia Comprehensive Sickness Insurance – nie będą już musieli tego robić. Imigranci z UE po Brexicie będą mogli sprowadzić swojego małżonka lub małżonkę na Wyspy pod warunkiem, że ich zarobki będą wynosić co najmniej 18,600 funtów rocznie.

Obywatele Unii stracą także ochronę ze strony Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nie będą mogli głosować w wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii. „Status osoby osiedlonej” będzie dawał imigrantom z UE prawo do życia w Wielkiej Brytanii oraz dostęp do funduszy publicznych i możliwość starania się o brytyjskie obywatelstwo. Ponadto obywatele Unii otrzymają dostęp do zasiłków, w tym także zasiłku na dziecko (Child Benefit), który będzie mógł być wypłacany w innym kraju UE.

W czasie negocjacji zostaną jeszcze ustalone szczegóły dotyczące dostępu do służby zdrowia oraz praw osób samozatrudnionych.
Większość z 3,2 miliona imigrantów z UE mieszkających obecnie na Wyspach kwalifikuje się do otrzymania „statusu osoby osiedlonej” (ang. „settled status”), gdyż przebywają oni w Wielkiej Brytanii ponad 5 lat. I to te osoby będą mogły korzystać z pełni praw w dostępie do opieki zdrowotnej, socjalnej i emerytur. Pytanie jednak, co stanie się z tymi imigrantami, którzy przebywają na Wyspach mniej niż 5 lat… Okazuje się, że będą one mogły zostać w Wielkiej Brytanii, jednak już bez pełni praw, z jakich będą mogły korzystać „osoby osiedlone”, a ten status uzyskają automatycznie właśnie po 5 latach pobytu. Wątpliwości co do tej kwestii nie zostały nadal przez Theresę May wyjaśnione.

Jak podkreślił dzisiaj David Davis – imigranci z UE, którzy zostaną objęci statusem „osoby osiedlonej”, czyli mieszkają na Wyspach minimum 5 lat – będą mieli prawa niemal identyczne do tych, które mają obywatele brytyjscy, oprócz prawa do głosowania w wyborach. Ponadto imigranci z UE, którzy przyjadą na Wyspy między 29 marca 2017 roku (podpisania Artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego) a 29 marca 2019 roku zostaną objęci tzw. „okresem karencji” (ang. „grace period”) dającym im dwa lata na uregulowanie swojego statusu w Wielkiej Brytanii. Według premier karta ubezpieczenia zdrowotnego EHIC ma obowiązywać nadal po Brexicie.

Theresa May chce usprawnić ponadto procedurę deportacyjną przestępców pochodzących z krajów Unii Europejskiej. „W referendum Brytyjczycy nie głosowali za odwróceniem się od przyjaciół. Chcemy, aby nadal Wielka Brytania grała rolę globalną i będziemy wiarygodnymi przyjaciółmi wszystkich krajów UE. Chcemy zbudować nowe, głębokie partnerstwo między samorządną Wielką Brytanią a naszymi przyjaciółmi z Unii Europejskiej” - powiedziała Theresa May w swoim wystąpieniu.


Zgodnie z planem torysów, obywatele UE, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 roku będą:

  • mieć prawo do mieszkania i pracy na Wyspach
  • mogli aplikować o „status osoby osiedlonej”
  • zostaną objęci „okresem karencji” (ang. grace period)
  • nie będą mieć prawa do głosowania w wyborach w Wielkiej Brytanii
  • przestępców będzie czekać deportacja
  • brytyjscy obywatele nadal będą mogli korzystać z ubezpieczenia za granicą – European Health Insurance Card

 

Jasna przyszłość szpitala w Redditch, po rozmowie ...
Nasze hrabstwo Worcestershire, jako najlepsze w kr...

Podobne wpisy

 
Poczekaj chwilę, ponieważ właśnie szykujemy kalendarz dla Ciebie

Najpopularniejsze Blogi

Redditch.pl
08 lipiec 2017
Wielka Brytania
Polska Ambasada RP w Wielkiej Brytanii wystosowała komunikat dotyczący kolejnego dyżuru konsularnego...
Redditch.pl
15 kwiecień 2017
Wielka Brytania
W momencie, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej setki tysięcy Polaków przybyło na Wyspy. W ty...

Polub nas