Rodzice mają nowe prawa by móc strzec swe dzieci

Rodzice będą mieli dostęp do informacji na temat osób, które mają kontakt z ich dziećmi. Policja West Mercia wprowadza bowiem projekt zatytułowany Child Sex Offender Disclosure Scheme.

Rodzice oraz inni dorośli, w interesie których leży ochrona dzieci, mogą złożyć podanie celem zdobycia informacji o osobach, które kontaktują się z dzieckiem znajdującym się pod ich opieką. Przykładem może być babcia, która jest zaniepokojona nowym partnerem swojej córki. Będzie ona mogła uzyskać informacje o jego przeszłości, a także o przestępstwach jakie popełnił (jeśli takowe miały miejsce). Aby ubiegać się o dostęp do informacji, zainteresowani mogą zadzwonić na nr tel. 0300 333 3000, zadzwonić na posterunek policji lub wysyłając wiadomość e-mail używając strony internetowej: www.westmercia.police.uk.

Komisarz Paul West powiedział: „Nie ma dokładnych wytycznych na temat tego, jakie informacje zostaną przekazane. Będzie to zależało od indywidualnych okoliczności, jednak każde ze zgłoszeń będzie traktowane jako poufne. „Zdajemy sobie sprawę, że niektóre spotkania będą mogły mieć miejsce jedynie na neutralnym terenie. Część osób zapewne nie chce przychodzić na posterunek policji lub spotykać się z policjantami we własnym domu. Przygotowania do tego projektu są kolejnym dobrym przykładem współpracy policji z innymi organizacjami rządowymi oraz społecznymi mającymi ten sam cel – dbanie o bezpieczeństwo dzieci.”

W ramach współpracy wielu agencji (Multi-Agency Public Protection Arrangements – w skrócie MAPPA), informacje będą przekazane indywidualnej osobie lub grupie, gdzie może istnieć potrzeba ochrony dzieci. MAPPA jest procesem, w czasie którego policja, probacja oraz więziennictwo współpracują ze sobą, by określić ryzyko zagrażające ze strony osób nadużywających przemocy lub przestępcami seksualnymi, którzy żyją w tej samej społeczności. Policja już przekazała informacje na temat osób znajdujących się w rejestrze przestępców seksualnych. W kontrolowany sposób informacje te trafiły do różnych grup ludzi, w tym dyrektorów szkół, kierowników ośrodków sportowych, pracodawców, a także rodziców. Wszystkie osoby, które otrzymają informacje na temat innych osób są ostrzegane, iż powinny one pozostać tajne i służyć ochronie dziecka lub dzieci znajdujących się w grupie ryzyka. We wszystkich przypadkach policja rozważa, które osoby powinny otrzymać informacje by móc chronić dzieci. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że zostaną one przekazane większej ilości osób, np. jeśli są dodatkowi opiekuni dziecka, którzy również powinni wiedzieć o zagrożeniu, lub w przypadku kiedy narażone są inne dzieci.

Cztery oddziały policji (z Hampshire, Cleveland, Cambridgeshire oraz Warwickshie) otrzymały do tej pory 585 pytań oraz 315 aplikacji, głównie od rodziców, opiekunów oraz opiekunów prawnych. Aby zobaczyć raport z ostatniego roku działania MAPPA, skorzystaj ze strony: www.probation.justice.gov.uk.

źródło: Redditch Standard, 06 sierpnia 2010 r.

Niewyjaśniona śmierć w Studley
Cztery stodoły podpalone w trzy dni
 
Poczekaj chwilę, ponieważ właśnie szykujemy kalendarz dla Ciebie

Najpopularniejsze Blogi

Redditch.pl
08 lipiec 2017
Wielka Brytania
Polska Ambasada RP w Wielkiej Brytanii wystosowała komunikat dotyczący kolejnego dyżuru konsularnego...
Redditch.pl
15 kwiecień 2017
Wielka Brytania
W momencie, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej setki tysięcy Polaków przybyło na Wyspy. W ty...

Polub nas